Κατηγορίες

Επαγγελματική άδεια οδήγησης

Α) εάν ο υποψήφιος δεν έχει άλλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, τα δικαιολογητικά είναι :
e-παράβολο
            50.00 Ε (για τη χορήγηση της άδειας οδήγησης)
            30.00 Ε (για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης)
            10.00 Ε (για κάθε θεωρητική και πρακτική εξέταση)
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Ταυτότητα και βιβλιάριο υγείας
Ιατρικές εξετάσεις από νοσοκομείο συμβεβλημένο με το ΥΜΕ
Πιστοποιητικά υγείας (οφθαλμίατρου και παθολόγου)
Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος και ταυτότητας ή άδειας παραμονής, αν πρόκειται για μη Ελληνα υπήκοο
Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση
Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης(κατεβάστε την αίτηση από εδώ)
e-παράβολο 108.00 Ε  (μπορεί να πληρωθεί με την κατάθεση των δικαιολογητικών ή με την παραλαβή της άδειας οδήγησης)


Β) εάν ο υποψήφιος  έχει άλλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, τα δικαιολογητικά είναι :
e-παράβολο
            30.00 Ε (για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης)
            10.00 Ε (για κάθε θεωρητική και πρακτική εξέταση) 
4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος και ταυτότητας ή άδειας παραμονής, αν πρόκειται για μη Ελληνα υπήκοο
Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση
Επικυρωμένη αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης(κατεβάστε την αίτηση από εδώ)
e-παράβολο 108.00 Ε  (μπορεί να πληρωθεί με την κατάθεση των δικαιολογητικών ή με την παραλαβή της άδειας οδήγησης)