Κατηγορίες

Θεωρητική Εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών πραγματοποιείται σε μια αίθουσα που παρέχει όλο τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό των οπτικοακουστικών μέσων.
Κύριος στόχος των θεωρητικών μαθημάτων είναι η εμπέδωση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ και η σωστή εφαρμογή του στις καθημερινές απαιτήσεις και προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι οδηγοί.

Με αυτόν τον μεθοδικό τρόπο η επιτυχία των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου είναι δεδομένη.

Παρέχουμε:

  • Ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το πιο σύγχρονο και αξιόπιστο πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης.
  • Κινητήρα σε τομή (διαφορικό και κιβώτιο ταχυτήτων)
  • Εικονογραφημένους πίνακες με όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου.
  • Slides (τηλεόραση, βίντεο) όπου με το άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό παρουσιάζονται οι τρόποι ορθής και εσφαλμένης οδήγησης. 


 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.