Κατηγορίες

Διπλώματα Οδήγησης

Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα & ελαφρά τετράκυκλα

Κατηγορία A1: Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3 & μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp)

Κατηγορία A2: Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35kW (46,94 hp)

Κατηγορία Α: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού

Κατηγορία Β: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr (Μ.Β.)

Κατηγορία C1 (έως 7500 kgr): Φορτηγά έως 7500 kgr μ.β.

Κατηγορία C (χωρίς όριο): Φορτηγά από 3501 kgr & έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Κατηγορία D (χωρίς όριο) η D1: Λεωφορεία Οχήματα

Κατηγορία ΒΕ ή Β 96: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr

Κατηγορία CE: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος

Κατηγορία DE: Λεωφορεία αρθρωτά

Εμφάνιση: