Κατηγορίες

Δίπλωμα Οδήγησης για ΑμΕΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ για ΑμΕΑ

Η εναρμόνιση της Εθνικής μας Νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2000/56/ΕΚ της επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000, προβλέπει νέες κωδικοποιημένες διασκευές, για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των οδηγών με κινητικά προβλήματα, που επιτρέπει την οδήγηση αυτοκινήτου ακόμη και από άτομα με ακραίες περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας, αρκεί βεβαίως να υπάρχουν οι αναγκαίες μετασκευές και μετατροπές που αντικαθιστούν το κινητικό έλλειμμα. π.χ. Μπορεί να χορηγηθεί άδεια οδήγησης σε πολίτη που δεν έχει χέρια, αρκεί το όχημα να είναι ειδικά διασκευασμένο, που να επιτρέπει την οδήγηση με τα πόδια……

ΓΕΝΙΚΑ
Οι υποψήφιοι οδηγοί, για να έχουν το δικαίωμα να υποβληθούν, στην προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις, θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει προηγουμένως να κριθούν ΙΚΑΝΟΙ, από ιατρική εξέταση. Η ικανότητα αυτή, ελέγχεται με βάσει τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας, που περιγράφονται στο (πολυσέλιδο) παράρτημα, της αναφερόμενης Κ.Υ.Α.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις, ελέγχονται οι οδηγοί που για διάφορους λόγους, όπως της απαιτούμενης ανανέωσης παραπέμπονται σε ιατρική εξέταση.

ΕΙΔΙΚΑ
Για άτομα με κινητικά προβλήματα, που θέλουν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης, ή να ανανεώσουν την παλαιά τους, υποβάλλονται στις ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις:

1. Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση
Η Πρωτοβάθμια Ιατρική εξέταση γίνεται από ιδιώτες ιατρούς των ειδικοτήτων:
α) Παθολόγου, β). Οφθαλμιάτρου, που είναι συμβεβλημένοι με τις Νομαρχιακές Επιτροπές του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για τις παραπάνω ιατρικές εξετάσεις απαιτείται η καταβολή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, - υπέρ του λογαριασμού του ΝΔ 638/1970 Νο 541077 «έσοδα εκ της ιατρικής εξέτασης των οδηγών», προβλεπόμενου ποσού περίπου 60 €, για την έκδοση σχετικών παραβόλων καθώς και η επίδειξη στους γιατρούς του βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού.
Οι γιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων, εκδίδουν «Πόρισμα εξέτασης», με το χαρακτηρισμό ΙΚΑΝΟΣ ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ.

Σημ: Εάν κάποιος χαρακτηρισθεί «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ», μπορεί να υποβάλλει ένσταση, (εντός 1 χρόνου), και να ζητήσει εξέτασή του από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ).

2. Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση
Οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν:
α). Προβλήματα κινητικότητας, ή ακρωτηριασμού άκρου – άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα και
β). Όσοι έχουν υποχρέωση ανανέωσης της άδειας οδήγησής τους, υποχρεούνται να εξετασθούν και από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (ΔΙΕ), ή από τον ΗΝΙΟΧΟ του Ε.Κ.Α.

2.1. Δ.Ι.Ε
Οι ΔΙΕ, συγκροτούνται από γιατρούς 5 ειδικοτήτων (οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευροψυχίατρου και ορθοπεδικού), στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.
Οι ΔΙΕ υποχρεούνται  στην έκδοση «Πορίσματος Εξέτασης», που αποφαίνεται για την ικανότητα οδήγησης διασκευασμένου αυτοκινήτου, για την επάρκεια των απαραίτητων διασκευών – βοηθημάτων οδήγησης, βάσει της οδηγίας 2000/56/ΕΚ 14.09.2000, την αξιολόγηση πρακτικής δοκιμασίας με τον όρο ΙΚΑΝΟΣ ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εξέταση στην ΔΙΕ.
α). Καταβολή παραβόλου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του λογαριασμού ΝΔ 638/1970 (περίπου 60 €).
β). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/96, περί μη υποβολής αίτησης σε άλλη σχετική υπηρεσία.
γ). Αίτηση με 2 φωτογραφίες ταυτότητας καθως και φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
δ). Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (εάν υπάρχει).
ε). Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας. 

2.2. ΗΝΙΟΧΟΣ – Ε.Κ.Α.
Υποψήφιοι οδηγοί που παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου – άκρων, ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά – νευρολογικά) προβλήματα ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ αντί της εξέτασης από την οικεία ΔΙΕ, να εξετασθούν από το κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ, του Κρατικού Ιδρύματος Ε.Κ.Α. το οποίο εκδίδει ανάλογο με τις ΔΙΕ, ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ – Ε.Κ.Α.
α). Πιστοποιητικά Υγείας Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης (Παθολόγου και Οφθαλμιάτρου).
β). Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση της πάθησης ή επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας.
γ). Γραμμάτιο είσπραξης της οικονομικής υπηρεσίας  του Ε.Κ.Α.
δ). Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/96, περί μη υποβολής αίτησης σε άλλη υπηρεσία
ε). Αίτηση αξιολόγησης, συνοδευόμενη από 2 φωτογραφίες ταυτότητας και φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
στ). Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης (εάν υπάρχει).

Σημ: Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό, Τηλ 213 20 15 284

3. Έκδοση άδειας οδήγησης
Οι υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετά από αξιολόγηση και αποδοχή του «Πορίσματος Εξέτασης», των ΔΙΕ ή του κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ  του Ε.Κ.Α. προβαίνουν στην πρακτική εξέταση από ειδική επιτροπή Μηχανολόγων της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα περί της ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΜΗ του οδηγού.
Εν συνεχεία, απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Μεταφορών της Νομαρχίας μας, που σύμφωνα με τις διαδικασίες των διατάξεων που προβλέπονται, τόσο για τους νέους οδηγούς όσο και για την ανανέωση άδειας οδήγησης εκδίδει την άδεια οδήγησης.

Σημ: Στην άδεια οδήγησης αναφέρεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για τους οδηγούς με προβλήματα κινητικότητας.